LỊCH SINH HOẠT GIÁO HẠT PHÚ THỌ THÁNG 1/2018

LỊCH SINH HOẠT GIÁO HẠT PHÚ THỌ THÁNG 1/2018
 • Thứ hai 1/1/2017 : Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng :

* 6g15 S : Mừng Bổn mạng của Gx. Hoà Hưng

* 5g30 C : Mừng Bổn mạng của Gx. Tân Phước.

* Giỗ 32 năm (+ 1986) của cha Dom. Nguyễn Quang Minh, cựu Chính Xứ Vinh Sơn.

 • Thứ ba 2/1 : các cha Giáo hạt Phú Thọ tĩnh tâm tại Nt. Vinh Sơn.
 • Thứ năm  4/1 : Kỷ niệm 4 năm (2014) cung hiến thánh đường Đồng Tiến.
 • Chúa nhật 7/1 : lễ Chúa Hiển Linh: Khai mạc Tuần lễ Di Dân tại Tu viện Cộng Đoàn Don Bosco (Gx. Bến Cát) : 14g45-20g45 (17g15 lễ đồng tế).
 • Thứ năm 11/1 : Mừng 20 năm (1998) khánh thành và cung hiến Nt. Thánh Phaolô Q.10.
 • Thứ bảy 13/1 : Giỗ 8 năm (+ 2010) cha Phêrô Nguyễn Văn Châu, cựu CX Vinh Sơn, cựu HT/PT.
 • Chúa nhật 14/1: 15g00-20g30: bế mạc Tuần lễ Di Dân tại Nt.Th.Phaolô Bình Tân (17g30 lễ đg tế)
 • Thứ năm 18/1 : Bắt đầu Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
 • Thứ năm 25/1, lễ Thánh Phaolô trở lại :

* Mừng Bổn mạng của Gx. Thánh Phaolô Q.10

* Bế mạc Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

 • Chúa nhật 28/1 : Chầu Lượt tại Nhà thờ Hoà Hưng.
 • Thứ ba 31/1 : Thánh Gioan Bosco.
 • Thứ tư 1/2 : Mừng Sinh nhật thứ 46 (1972) của cha Nguyễn Văn Lãnh, Phó Xứ Hoà Hưng.

Thứ năm 2/2 : Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh (Lễ Nến).    

        

Tác giả bài viết: Lm Giuse Phạm Bá Lãm