Dòng Ngôi Lời: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế

Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam tràn ngập tin vui cuối năm 2017 với 3 tân chức Linh Mục và 5 tân chức Phó Tế.
Dòng Ngôi Lời: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế
Thánh lễ truyền chức cử hành vào lúc 8g30 thứ bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2017 tại Nguyện Đường Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi – Chí Hòa, Sài Gòn.Chủ tế là Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – GP Phú Cường.

Tân Linh Mục:
Antôn Pađôva Nguyễn Tất Bính, SVD
Phanxico Xavie Trần Thiện Trí, SVD
Gioan Baotixita Trần Vui, SVD
 
Tân Phó Tế:
Giuse Nguyễn Văn Dũng, SVD
Phero Nguyễn Quốc Hưng, SVD
Giuse Nguyễn Xuân Long, SVD
Gioan Trần Nam Phong, SVD
Gioan Đinh Quốc Tĩnh, SVD

SVD

 

Tác giả bài viết: SVD