DÒNG TÁ VIÊN MỤC VỤ BỆNH NHÂN : Hống ân Thánh chức

Trong dịp kỷ niệm 25 năm Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillô) hiện diện tại Việt Nam, 10g ngày thứ bảy 06/01/2018 vừa qua, Nhà Dòng đã tổ chức lễ nhận chức Phó Tế, và tác vụ Giúp lễ, Đọc sách cho một số tu sĩ.
DÒNG TÁ VIÊN MỤC VỤ BỆNH NHÂN : Hống ân Thánh chức

Thánh lễ được chủ sự bởi Đức Giám Mục Phụ Tá TGP Sài Gòn Luy Nguyễn Anh Tuấn tại nhà thờ Giáo Xứ Tam Hải – Hạt Thủ Đức. Đồng tế với Ngài có sự hiện diện của Cha Chính và Phó Xứ Tam Hải, quý Cha thân hữu và quý Cha trong Nhà Dòng.

Các Thầy nhận chức Phó tế :

1/ Phêrô Phạm Kim Quyền

2/ Vinh Sơn Vũ Quốc Toản

Các Thầy nhận tác vụ Giúp lễ :

1/ Antôn Vũ Phi Song

2/ Giuse Nguyễn Quốc Hùng

3/ Gioan Baotixita Lê Văn Thương

4/ Phêrô Phạm Bá Thắng

5/ Giuse Hoàng Quốc Huy

Các Thầy nhận tác vụ Đọc sách :

1/ Phêrô Phạm Bá Thắng

2/ Giuse Trần Đức Toàn

3/ Giuse Trần Quốc Hùng

Tác giả bài viết: NGUOITOITO