Bàn giao mặt bằng ĐCV Toma (cũ) cho Tòa Giám mục Long Xuyên

Bắt đầu từ ngày hôm nay, TGM sẽ quản lý ngôi nhà này và đổi tên thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Long Xuyên, đồng thời tiến hành tu sửa một số phòng để chuẩn bị cho các linh mục về tĩnh tâm năm vào cuối tháng 11/2018
Bàn giao mặt bằng ĐCV Toma (cũ) cho Tòa Giám mục Long Xuyên

Đúng như lịch hẹn và biên bản ký kết ngày 15/08, chiều hôm qua ngày 05/09/2018, tại sân trường của Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên, Ban Tôn giáo tỉnh An Giang cùng Ban Giám đốc của TTGDTX đã bàn giao mặt bằng ĐCV Toma (cũ), các chỉ số điện, nước, cùng toàn bộ chìa khóa của các phòng cho TGM Long Xuyên quản lý.


 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: GP Long Xuyên