Đức Phanxicô chúc mừng Phục Sinh Đức Bênêđictô XVI và khách hành hương

Đức Phanxicô đã gửi một thông điệp Phục sinh đặc biệt: “Tôi mong muốn tất cả chúng ta hãy gửi lời chúc mừng lễ Phục Sinh đến Đức Bênêđictô XVI yêu dấu, người đang dõi theo chúng ta qua truyền hình. Kính thưa Đức Bênêđictô XVI, xin chúc cha một lễ Phục Sinh an lành. Mừng Chúa Phục Sinh!”
Đức Phanxicô chúc mừng Phục Sinh Đức Bênêđictô XVI và khách hành hương

Đức Phanxicô đã gửi một thông điệp Phục sinh đặc biệt: “Tôi mong muốn tất cả chúng ta hãy gửi lời chúc mừng lễ Phục Sinh đến Đức Bênêđictô XVI yêu dấu, người đang dõi theo chúng ta qua truyền hình. Kính thưa Đức Bênêđictô XVI, xin chúc cha một lễ Phục Sinh an lành. Mừng Chúa Phục Sinh!”

Tác giả bài viết: cgvdt