THƯƠNG VỢ

Một ông chồng cầu nguyện: “Lạy Chúa! Con rất yêu vợ con
THƯƠNG VỢ

Một ông chồng cầu nguyện: “Lạy Chúa! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy đau đầu, con xin đau thay; nếu cô ấy buồn, con xin buồn thay; nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay

Tác giả bài viết: SƯU TẦM