TRỪ DẦN !

TRỪ DẦN !
Hai thanh niên đang là ứng sinh của một nhà dòng nọ trò chuyện với nhau

- Tôi giấu quỹ đen của mình ở đâu chỉ vài ngày là Cha Giám Tập đều biết và tịch thu hết. Đang lo sắp tới không biết lấy tiền đâu để lai rai cuối tuần đây. Trong nhà này không có cái gì để uống cho nó đã đã một chút.

- Tôi có chỗ giấu này an toàn lắm ! Đảm bảo Cha không biết được đâu mà vẫn đảm bảo có tiền lai rai đàng hoàng !

- Chỗ nào thế ?

- Gia đình, người thân có gửi khoản nào, tôi lại mang ra gửi bà chủ quán nhậu gần nhà mình này, cứ thế mà nhậu trừ dần !

- !!!!

Tác giả bài viết: SƯU TẦM