MUA THUỐC NAM

Nhà Dòng nọ có mở một tiệm thuốc nam để giúp dân ở vùng sâu vùng xa, một thầy có học Đông Dược được cử ra bán thuốc.
MUA THUỐC NAM

Có ba đứa trẻ vào tiệm thuốc nam 1 lượt. Ðứa thứ 1 mua 1000 đồng cam thảo. Ông thầy bắc thang leo lên ì ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao xuống. Bán xong, ông thầy leo lên cất cái thấu trở lại chỗ cũ. Sau khi tính tiền, thầy hỏi đứa thứ 2 mua cái gì:

– Dạ con mua 1000 đồng cam thảo. Ông thầy bực mình, ì ạch leo lên lấy thấu cam thảo xuống. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ 3:

– Còn con, con mua 1000 đồng cam thảo luôn hả? Thằng nhỏ lắc đầu. Ông thầy yên chí, leo lên cất cái thấu cam thảo lên kệ rồi hỏi nó mua gì. Thằng bé nói: Dạ thầy bán cho con 2000 đồng cam thảo.

- ???

Tác giả bài viết: SƯU TẦM