BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Một Bác Sĩ cằn nhằn với một bệnh nhân đến tái khám
BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Một Bác Sĩ cằn nhằn với một bệnh nhân đến tái khám :

- Tôi đã bảo là ông không được uống bất cứ thứ gì có độ cồn mà, sao ông không nghe lời tôi.

Bệnh nhân tiu nghỉu trả lời :

- Thưa bác sĩ tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể không uống ! Mỗi ngày ít là 1 lần.

- Vì sao ?

- Thưa vì nghề nghiệp 

- Thế ông làm nghề gì : người nếm rượu ư ?

- Dạ không

- Đầu bếp chăng ?

- Thưa không phải

- Người pha chế rượu trong quán bar hả ?

- Dạ không phải

Bác sĩ nổi nóng :

- Vậy ông làm cái nghề gì mà bắt buộc phải uống rượu !!!

- Dạ ...tôi là Linh mục

- ?????

Tác giả bài viết: NGUOITOITO