AI SẼ CỨU ?

AI SẼ CỨU ?
Một ông bố có ba người con trai. Một hôm ông gọi cả ba đứa lại và nói

Một ông bố có ba người con trai. Một hôm ông gọi cả ba đứa lại và nói :

- Thằng cả thì theo học kinh tế, còn thằng hai con muốn làm gì sau này ?

Anh con thứ hai trả lời :

- Nếu anh cả làm kinh tế thì con sẽ phải học để làm luật sư

- Tại sao lại làm luật sư ? Ông bố hỏi lại.

- Dạ, để cứu anh ấy khi anh ấy bị ra toà !

- Hay đấy ! Ông bố khen

Còn thằng út, con muốn làm gì sau này ?

Cậu út suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời :

- Dạ ! con sẽ làm linh mục !

- Làm linh mục có lợi ích gì hả con ? Ông bố vạn hỏi lại :

- Thưa bố,con làm linh mục để cứu...cả 2 anh của con 

- !!!

Tác giả bài viết: NGƯỜI TÔI TỚ