Xem thêm những dịch vụ cung cấp quần áo vest nam đẹp, mạ vàng điện thoại, thông tắc chậu rửa bát, phu tung xe howo và dịch vụ hút bể phốt được nhiều đợn vị và cá nhân bình chọn tại Hà Nội và TPHCM


THỨ HAI 21.07 - Tuần XVI Thường Niên

THỨ HAI 21.07 - Tuần XVI Thường Niên

Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42 - Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này.

Đăng lúc: 20-07-2014 04:51:29 PM | Đã xem: 977 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , HẰNG NGÀY

Tình yêu trọn vẹn

THỨ BA 22.07 Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na. Lễ nhớ Dc 3,1-4a hoặc 2Cr 5,14-17; Ga 20,1-2.11-18

Đăng lúc: 21-07-2014 06:03:01 PM | Đã xem: 1084 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , HẰNG NGÀY
Dấu Chỉ Hy Vọng

Dấu Chỉ Hy Vọng

THỨ TƯ 23.07 - Tuần XVI Thường Niên Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9

Đăng lúc: 23-07-2014 01:22:48 AM | Đã xem: 1162 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , HẰNG NGÀY

THỨ SÁU 25.07 - Thánh Gia-Cô-Bê Tông Đồ. Lễ kính 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28

THỨ SÁU 25.07 - THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28

Đăng lúc: 25-07-2014 01:59:14 AM | Đã xem: 1030 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , HẰNG NGÀY
Đầy Ơn Phúc

Đầy Ơn Phúc

THỨ BẢY 26.07 Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Ma-ri-a. Lễ nhớ Gr 7,1-11; Mt 13,24-30 Hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17

Đăng lúc: 26-07-2014 12:57:23 AM | Đã xem: 971 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 26-07-2014 06:32:44 AM | Đã xem: 902 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , CHUÁ NHẬT
  Trang trước  1 2 3 4 ... 41 42 43  Trang sau