Xem thêm những dịch vụ cung cấp quần áo vest nam đẹp, mạ vàng điện thoại, thông tắc chậu rửa bát, phu tung xe howo và dịch vụ hút bể phốt được nhiều đợn vị và cá nhân bình chọn tại Hà Nội và TPHCM


Thứ Tư 20.08

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a

Đăng lúc: 19-08-2014 04:09:13 PM | Đã xem: 1072 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , HẰNG NGÀY
THỨ BA 19.08 - Tuần XX Thường Niên

THỨ BA 19.08 - Tuần XX Thường Niên

Ed 28,1-10; Mt 19,23-30 Mt 19,23-30

Đăng lúc: 18-08-2014 03:06:49 PM | Đã xem: 973 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 17-08-2014 04:20:08 PM | Đã xem: 989 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , HẰNG NGÀY

THỨ NĂM 14.08 - Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo.

THỨ NĂM 14.08 - Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ Ed 12,1-12; Mt 18,21–19,1

Đăng lúc: 14-08-2014 03:33:50 AM | Đã xem: 1064 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , HẰNG NGÀY
THỨ BA 12.08 - Tuần XIX Thường Niên

THỨ BA 12.08 - Tuần XIX Thường Niên

Ed 2,8 – 3,4; Mt 18,1-5.10.12-14

Đăng lúc: 11-08-2014 03:42:58 PM | Đã xem: 995 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , HẰNG NGÀY

Chúa HIển Dung

THỨ TƯ 06.08 - CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính Đn 7,9-10.13-14 hoặc 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9

Đăng lúc: 06-08-2014 12:56:44 AM | Đã xem: 1118 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , HẰNG NGÀY
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau