Xem thêm những dịch vụ cung cấp quần áo vest nam đẹp, mạ vàng điện thoại, thông tắc chậu rửa bát, phu tung xe howo và dịch vụ hút bể phốt được nhiều đợn vị và cá nhân bình chọn tại Hà Nội và TPHCM


Các Bài Đọc Hướng Dẫn Thánh Lễ

Đăng lúc: Thứ hai - 07/04/2014 00:30 - Người đăng bài viết: admin
Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

- Mùa Thường Niên

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ Năm A

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ Năm B

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ Năm C

Chúa Nhật 33 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 33 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 33 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 32 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 32 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 32 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 31 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 31 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 31 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 30 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 30 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 30 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 29 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 29 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 29 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 28 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 28 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 28 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 27 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 27 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 27 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 26 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 26 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 26 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 25 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 25 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 25 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 24 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 24 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 24 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 23 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 23 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 23 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 22 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 22 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 22 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 21 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 21 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 21 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 20 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 20 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 20 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 19 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 19 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 19 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 18 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 18 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 18 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 17 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 17 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 17 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 16 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 16 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 16 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 15 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 15 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 15 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 14 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 14 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 14 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 13 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 13 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 13 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 12 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 12 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 12 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 11 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 11 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 11 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 10 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 10 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 10 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 9 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 9 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 9 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 8 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 8 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 8 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 7 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 7 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 7 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 6 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 6 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 6 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 5 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 5 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 5 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 4 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 4 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 4 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 3 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 3 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 3 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 2 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 2 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 2 Thương Niên Năm C

 

 

- Mùa Vọng Và Giáng Sinh

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A, B, C

Lễ Hiển Linh Năm A, B, C

Lễ Thánh Gia Thất Năm A

Lễ Thánh Gia Thất Năm B

Lễ Thánh Gia Thất Năm C

Lễ Chúa Giáng Sinh (thánh lễ ban ngày)

Lễ Chúa Giáng Sinh (thánh lễ đêm)

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

 

- Mùa Chay và Phục Sinh

Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm A

Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B

Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Năm A

Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Năm B

Lễ Kính Chúa Ba Ngôi Năm A

Lễ Kính Chúa Ba Ngôi Năm B

Lễ Kính Chúa Ba Ngôi Năm C

Lễ Hiện Xuống

Lễ Thăng Thiên

Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật Phục Sinh Năm A, B, C

Thứ Bảy Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A, B, C

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Thứ Tư Lễ Tro

 

- Các Lễ Riêng Trong Năm

Lễ Tạ Ơn Cuối Năm

Thánh Lễ Ngày Mùng 1 Tết

Thánh Lễ Ngày Mùng 2 Tết

Thánh Lễ Ngày Mùng 3 Tết

Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa (1/01)

Lễ Thánh Giuse (19/03)

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (29/06)

Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/08)

Lễ Ðức Mẹ Mân Côi (7/10)

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (/10)

Lễ Các Thánh (1/11)

Lễ Các Ðẳng Linh Hồn (2/11)

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 1 (24/11)

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 2 (24/11)

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12)

 

"Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng
của Tác Giả LMTV - Việt Nam"
Prepared for internet by 
Vietnamese Missionaries in Asia
(C) Copyright 2002. Tác Giả Giữ Bản Quyền
Last updated: February 19, 2005 by JPT-VN.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc